Технологія підживлення кукурудзи макро- та мікроелементами - Агропортал

Реєстрація
рус укр
Найбільша база пестицидів в Україні
Ви тут:
Курсы НБУ на сегодня

Рейтинг: 0/5

Технологія підживлення кукурудзи макро- та мікроелементами

17.05.2016 Добрива

Технологія підживлення кукурудзи макро- та мікроелементами

 

   Юрій Санін,
  кандидат  сільськогосподарських наук, генеральний директор
  ТОВ «АГРОНТА»

Кукурудза ефективно реагує на оптимізацію умов розвитку, які можуть бути покращені шляхом застосування науково обґрунтованих технологій вирощування (дотримання сівозмін та технологій обробки ґрунту, внесення основних та мікродобрив, застосування інтегрованої системи захисту рослин). Одна з передумов отримання високого врожаю – збалансоване живлення, а застосування мікродобрив є економним та ефективним способом підвищення врожайності зеленої маси і зерна кукурудзи.

Підвищені норми добрив
Висока потреба рослин кукурудзи в основних елементах живлення настає в період інтенсивного приросту вегетативної маси та формування репродуктивних органів.
Підживлення рослин кукуру- дзи мінеральними добривами дає можливість отримати приріст урожайності на рівні 10-12% і більше.
У багатьох випадках, навіть на високому фоні ґрунтового внесення добрив, проблематично отримати високі та якісні врожаї без листкового внесення комплексу елементів живлення у вигляді мікродо- брив. На формування 1 т зерна з відповідною кількістю стебел і листя використовується
24-30 кг азоту, 10-12 кг фосфору, 25-30 кг калію, по 6-10 кг магнію і кальцію. При нестачі азоту формуються низькорослі рослини з дрібними світлозеленими листками. Критичний період засвоєння азоту під час цвітіння і формування зерна.
Гостру потребу у фосфорі кукурудза має у початковій фазі росту. При його нестачі листки набувають фіолетово- вишневого кольору, затримуються фази цвітіння і достигання. Якщо в ґрунті не вистачає калію, то молоді рослини сповільнюють ріст, листки спочатку стають жовтувато-зеленими по краях, а потім жовтими. Верхівки і краї листків засихають, ніби від опіків. Калій підвищує стійкість до вилягання і до стеблової гнилі, важливий для формування качанів.

Мікроелементне живлення
У процесі вегетації рослини кукурудзи поглинають до 800 г/га марганцю, 350-400 г/га цинку, 70 г/га бору, 50-60 г/га міді. Дуже чутливі до нестачі цинку, середньо чутливі на нестачу бору і міді, а на луж- них ґрунтах – до марганцю. Цинк бере участь у синтезі хлорофілу і вітамінів В, Р, С, впливає на процеси росту і розвитку, підвищує стійкість до несприятливих умов, зокрема приморозків. За значної нестачі цинку на рослинах можуть не зав’язуватися качани. Ознакою нестачі цинку є жовті смуги на молодих листках з обох боків жилки.
Бор позитивно впливає на цвітіння і зав’язування качанів, процеси дихання. Нестача бору спричинює гальмування росту рослин.
Мідь впливає на збільшення вмісту білка і цукру в зерні, підвищує врожайність, стійкість до ураження хворобами. Нестача міді може проявитися при внесенні великих норм азоту і фосфору, під час сухої і теплої погоди.
Рослини засвоюють з ґрунту незначну частину мікроелементів, які знаходяться в рухомій легкодоступній формі, а нерухомі валові запаси мікроелементів можуть бути доступними лише після проходження складних мікробіологічних процесів у ґрунті з участю гумінових кислот та кореневих виділень. Тому валовий вміст мікроелементів не відображає реальної картини забезпечення рослин мікроелементами. І таким чином робити аналіз на вміст мікроелементів у ґрунті, сенсу практично немає.
Технологія живлення кукурудзи мікродобривами ґрунтується на внесенні мікроелементів у так звані «критичні фази розвитку», а також на передпосівній обробці насіння комплексом мікроелементів, що забезпечує рослину мінімальним стартовим запасом елементів живлення. Найкраще засвоюються у два періоди розвитку кукурудзи: 3-5 та 7-10 листків.

Обробка насіння
Це один з достатньо ефективних методів забезпечення рослин поживними речовинами на початку їх росту та розвитку. В обробленого мікроелементами насіння прискорюється проростання та відбувається активація ферментів, які гідролізують його. Під впливом дії мікроелементів вода швидше проникає в насіння через оболонку і його набухання збільшується. Внаслідок цього отримуємо дружні сходи із розвиненою корене- вою системою. Водночас на початкових стадіях росту та розвитку рослини забезпечуються комплексом поживних речовин, які вони не в змозі отримати з ґрунту в цей період. Завдяки цьому, генетичний потенціал рослин розкривається в повному обсязі. Обробка насіння сприяє збільшенню кількості та довжині корінців, покращенню енергії проростання на 3-8%, польова схожість підвищується на 8-10%. Таку обробку проводять мікродобривом «Біфоліар Насіння» (1 літр препарату розводять у 10 літрах води та обробляють 1 тонну насіння). Обробка суміщається з протруєнням насіння інсектицидними та фунгіцидними препаратами.

Позакореневе підживлення
Ефективним способом забезпечення рослин мікроелементами є позакореневе листкове підживлення спеціальними видами добрив (наприклад,
«Біфоліар», «АДОБ Макро + Мікро Кукурудза», «Біфоліар Бор» та іншими) головним чином у фазах інтенсивного росту і розвитку – 3-5 і 7-10 листків до викидання волоті, коли елементи живлення засвоюються у великих кількостях, а коренева система не завжди здатна засвоїти їх у повному обсязі до потреби. У стресових ситуаціях (посуха, низькі температури тощо) листкове підживлення є практично єдиним способом забезпечення деякими елементами живлення, особливо мікроелементами. Навіть невелика їх кількість є дуже корисною, оскільки макро і мікроелементи (у хелатній формі) містяться у легкодоступній формі і швидко проникають у рослину.

                                                             «БіфоліарТМ» -  вітаміни для рослини!

  beefoliar

БіфоліарТМ – англійською BeeFoliarTM

Бі (Bee) –  бджола, що приносить користь рослинам, людині та навколишньому середовищу.

 Бі (bi) –  подвійний склад добрива макро +мікроелементи та амінокислоти.

 Бі (bi) –  подвійна користь та вигода – для рослин та фермерів.

 Бі (be) –  будьте задоволені та щасливі!

                      

Добрива «Біфоліар» для позакореневого підживлення, що пропонує

                                             ТОВ  «АГРОНТА"

 

Добрива для позакореневого підживлення (розширений перелік дивіться на www.agronta.com.ua

Норми витрати, л/га 
Сільськогосподарські  культури

Біфоліар 36 Екстра

3-5
зернові, буряк, ріпак, соя, овочі та ін.

Біфоліар 6-12-6 та Біфоліар 6-26-6

3-5

кукурудза, соняшник, соя, горох та ін.

Біфоліар 14-5-7+S

3-5

зернові, ріпак та інші культури

Біфоліар Борон

3-4

 зернові, кукурудза, соняшник, ріпак, соя, плодові, овочі, картопля

Біфоліар Мікро-плант

0,5-1,5 

 зернові, кукурудза, соняшник, ріпак, соя, плодові, овочі, картопля

Біфоліар Екстра Цинк Zn (20%)

1-4  

соняшник, кукурудза, овочі

Біфоліар Екстра Марганець Mn (28%)

1-2 

зернові, цукровий буряк, ріпак, овочі, картопля

Біфоліар Екстра Мідь Cu (15,5%)


зернові, плодові, овочеві, рис

Біфоліар Екстра Кальцій Са (21%)

2-3 

плодові, овочеві, ягідні

Біфоліар Екстра Бор B (15%)

1-2 

цукровий буряк, соняшник, кукурудза, ріпак, овочі, плодові

Біфоліар Козирний (33,7% P2O5 та 22% PO3)

0,5-1,5 

зернові, кукурудза, соняшник, ріпак, соя, плодові,    овочі, картопля

Біфоліар Насіння

1  

 протруйник насіння (0,3-1 л на 10 л води на 1 тонну насіння)

Біфоліар Аміно

(48% амінокислот та органічних речовин)

2-3

 цукровий буряк, соняшник, зернові кукурудза, ріпак, овочі, плодові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новітня лінійка мікродобрив з природнім стимулюючим та фунгіцидним ефектом, у формі водного розчину та суспензії, що розроблена науковими спеціалістами української компанії АГРОНТА у співпраці зі спеціалістами польської компанії Вітафер (Vitafer).
•    Унікальний, суттєво збагачений склад макро- та мікроелементів, індивідуально збалансована рецептура - розроблені під потреби кожної культури, спеціально для застосування в інтенсивних технологіях і отримання максимальних урожаїв, надзвичайної якості підвищеної класності.
•    Значно покращена препаративна формула та технологія виготовлення, що сприяє швидкому та повноцінному засвоєнню елементів живлення:
–    інноваційний підхід з використанням нанотехнологій та додаванням поверхнево-активних речовин, зволожувачів, речовин, що перешкоджають випаровуванню та вимиванню мікроелементів із рослини, зволожувачів, стабілізаторів;
подвійна хелатизація - мікроелементи значно сильніше утримуються хелатною формою та стають значно доступніше рослинам, хелатизуються та стають доступними мікроелементи, які наявні у воді для обприскування, а сама препаративна форма не дає змоги елементам випасти в осад;
–    до всіх видів добрив додано органічні речовини та амінокислоти, що сприяють активізації процесів усередині рослини, підвищують імунітет та засвоєння елементів  живлення.
•    Інноваційна система активації та синергізму - спонукає рослини значно швидше та ефективніше поглинати та засвоювати NPK із ґрунту та навколишнього середовища.
Перетворюють частину макроелементів із важкодоступних у легкодоступні форми.
•    Ефект медичного щеплення - значно підвищується імунітет, рослини краще протистоять стресовим ситуаціям (заморозки, посуха, фітотоксична дія пестицидів тощо), покращується протистояння хворобам.
•    Європейська якість - добрива сертифіковані, виготовлені та розфасовані на сучасному підприємстві Польщі.
•    Ціни приємно вражають. Надзвичайно висока рентабельність та прибуток - отримані урожаї вражають, окупність витрат десятки разів!

Позакореневе підживлення мікродобривами, що пропонує компанія «АГРОНТА», допомагає вам отримати максимальні врожаї та одержати додатковий прибуток!

Збільшуємо кількість якісного урожаю!


За консультацією та придбанням звертайтесь:

ТОВ «АГРОНТА»
(067) 209 66 07; (067) 402 22 14;
 

www.agronta.com.ua

ТОВ «НАВіТА АГРО»
м. Полтава        (096) 2605787

ТОВ «АГРОЛЮКС»
м. Рівне ........(0362) 206 310, (067) 364 30 07

ТОВ «БіЗОН ТЕХ 2006», філії:

Вiнницька       (0432) 66 45 33

Волновахська  (06244) 4 14 31

Кiровоградська  (0522) 35 40 62

Криворiзька   (0564) 64 60 30

Куйбишевська (06147) 2 06 03

Одеська   (048) 734 71 80

Первомайська  (05161) 4 47 12

Полтавська  (0532) 61 56 12

Слобожанська (05740) 4 44 44

Токмакська  (06178) 4 54 34

Томакiвська  (05668) 35 14 8  (067) 256 23 46

Тернопільська  (0352) 52 10 15

Харкiвська   (057) 763 29 76

Херсонська  (05536) 5 73 12

Черкаська  (0472) 55 26 45

м. Запорiжжя  (061) 707 07 04

м. Київ  (044) 259 92 35


Відгуки читачів

Додати cвiй вiдгук

  • Security code
  • Надіслати