Вплив фунгіцидів на продуктивність цукрових буряків - Агропортал

Хортус Украина
Реєстрація
рус укр
Найбільша база пестицидів в Україні
Ви тут:
Курсы НБУ на сегодня

Рейтинг: 0/5

Вплив фунгіцидів на продуктивність цукрових буряків

05.11.2015 Пестициди

Вплив фунгіцидів на продуктивність цукрових буряків

 

В.В. ЛИХОЧВОРдоктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН,
завідувач кафедрою технологій у рослинництві 
Львівського національного аграрного університету
С.С. КОСТЮЧКОздобувач
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААНУ

Рівень продуктивності рослин зумовлюється насамперед ступенем генетично-контрольованих адаптивних властивостей рослин цукрових буряків до стресових умов середовища та можливостями і вмінням їх уникати цілеспрямованими елементами технології. Всі можливості інтенсивної технології вирощування цукрових буряків можна реалізувати тільки при повноцінному захисті від ураження хворобами шляхом правильного вибору фунгіцидів.

Фунгіцидне дослідження на буряках

Без застосування фунгіцидів у сучасних технологіях неможливо досягти високої економічно обґрунтованої урожайності коренеплодів. Тому лише найбільш ефективна модель застосування фунгіцидів (триразове внесення) захищає рослини від ураження хворобами. При цьому важливо забезпечити максимальну врожайність і вихід цукру коренеплодів за умови оптимізації витрат.

Згідно зі схемою наших досліджень, при вирощуванні цукрових буряків за інтенсивною технологією, вивчалися найбільш поширені на цій культурі фунгіциди у різній кратності та послідовності їх внесення, а саме Абакус, Амістар Екстра, Топсін М, Дерозал, Імпакт К, Фалькон, Рекс Дуо. Вперше фунгіциди вносили за появи ознак ураження церкоспорозом (орієнтовно 15-25 червня), вдруге посіви обробляли через 20-30 днів (орієнтовно 5-15 липня) і втретє (орієнтовно 5-15серпня) через 40-50 днів після першого внесення.

Листковий апарат рослин, уражений хворобами, зменшує свою фізіологічну роль як джерело акумулювання сонячної енергії в органічній речовині. Найбільше поширення на рослинах цукрових буряків в умовах західного Лісостепу мають церкоспороз і борошниста роса.

Поширення (розповсюдженість) хвороби визначали за формулою:

f1
де Р — поширення хвороби, %;
N — загальна кількість рослин у пробі, шт.;
n — кількість уражених рослин у пробі, шт.
 
Розвиток хвороби визначали за формулою:
f2
де R — розвиток хвороби, %;
N — загальна кількість рослин у пробі, шт.;
 — сума добутків кількості рослин у пробі на відповідний їм бал ураження, К — найвищий бал шкали ураження.
 
Ефективність дії фунгіцидів встановлювали за формулою:
f3

де Ед — ефективність дії препаратів;
Rк — розвиток хвороби на контролі;
Rв — розвиток хвороби на варіанті досліду.
 
У наших дослідженнях найбільше ураження церкоспорозом та борошнистою росою, як і очікувалось, виявлено на контролі без внесення фунгіцидів. Ефективність захисної дії препаратів була найнижчою на варіанті з одноразовим внесенням фунгіциду Фалькон (0,8 л/га). Для церкоспорозу вона становила 45,1 %, для борошнистої роси була вищою — 67,5 % (табл. 1). За дворазового внесення фунгіцидів Фалькон (0,8) + Абакус (1,5) показники ефективності зросли, відповідно до 72,2 % та 85,4 %. Найкращу захисну дію мало триразове внесення фунгіцидів за схемою третього варіанту: Фалькон (0,8) + Абакус (1,5) + Рекс Дуо (0,6). Ефективність дії проти борошнистої роси тут становила 100 %, а проти церкоспорозу — 97,2 %.
 
Таблиця 1. Ефективність захисної дії фунгіцидів від ураження листкового а
парату цукрових буряків хворобами, середнє за 2012-2014 рр.
k1

На п’ятому, шостому та сьомому варіанті ефективність дії триразового внесення фунгіцидів залишалась високою як проти борошнистої роси (94,3-98,4 %), так і церкоспорозу (81,3-95,8 %). Високою залишалась ефективність фунгіцидів на п’ятому варіанті з триразовим внесенням фунгіцидів Рекс Дуо (0,6) + Амістар Екстра (0,75) + Топсін М (1,0), де для церкоспорозу вона становила 95,8 %, а для борошнистої роси — 98,4 %. Більшою залишкова ураженість цими хворобами була на шостому варіанті, на якому застосовували наступну фунгіцидну схему: Дерозал (0,5) + Фалькон (0,8) + Рекс Дуо (0,6).

Таким чином, найвищу ефективність захисту рослин цукрових буряків проти церкоспорозу (97,2 %) та борошнистої роси (100 %) забезпечує триразове внесення фунгіцидів за такою схемою: Фалькон (0,8) + Абакус (1,5) + Рекс Дуо (0,6).

Як показали наші дослідження, найменшу врожайність (48,7 т/га) цукрових буряків у середньому за три роки на фоні N200Р100К240 одержано, як і очікувалось, на контролі без внесення фунгіцидів (табл. 2).

Таблиця 2. Урожайність цукрових буряків гібриду Карлтон, залежно від фунгіцидів, т/га

k2

На другому варіанті за одноразового внесення фунгіциду Фалькон (0,8 л/га), внаслідок зменшення ураження листкової поверхні хворобами, урожайність підвищилась до 55,1 т/га, що на 6,4 т/га, або 13,1% більше порівняно з контролем.

За дворазового внесення фунгіцидів Фалькон (0,8) + Абакус (1,5) на третьому варіанті урожайність підвищилась до 62,8 т/га, що вище за контроль на 14,1 т/га, або на 30,0%. Порівняно з одноразовим внесенням фунгіциду Фалькон, додаткове друге внесення фунгіциду Абакус підвищило продуктивність цукрових буряків на 7,7 т/га, або на 14% (табл. 3). Якщо від першого внесення фунгіциду приріст урожайності становив 6,4 т/га, то від другого він зріс до 7,7 т/га. Це можна пояснити високою ефективністю фунгіциду Абакус. Він відноситься до групи стробілуринів і, крім ефективного захисту від хвороб, забезпечує значний фізіологічний ефект.

На четвертому варіанті система захисту від хвороб була доповнена третім внесенням фунгіциду Рекс Дуо. Як видно з табл. 3, триразове внесення фунгіцидів Фалькон (0,8) + Абакус (1,5) + Рекс Дуо (0,6) забезпечило найвищу врожайність коренеплодів у досліді — вона була на рівні 72,1 т/га, що вище від контролю на 23,4 т/га, або 48,0%. Порівняно з одноразовим внесенням Фалькону на другому варіанті, продуктивність цукрових буряків підвищилась на 17 т/га (30,9%). Важливо відмітити, що приріст урожайності від триразового внесення, порівняно з дворазовим, становить 9,3 т/га (табл. 3), тобто від третього внесення фунгіциду він виявився вищим порівняно з першим (6,4 т/га) та другим (7,7 т/га) внесенням. Вищу ефективність другого, і особливо третього, внесення фунгіциду можна пояснити строками їх внесення (липень-серпень). Саме у цей період проходить інтенсивне наростання маси коренеплодів і наявність добре розвинутої, захищеної від хвороб, листкової поверхні забезпечує високу продуктивність фотосинтезу. Крім того, три послідовні обприскування фунгіцидами створюють синергетичний ефект щодо стійкості до ураження хворобами.

Таблиця 3. Приріст урожайності коренеплодів, залежно від фунгіцидів, середнє за 2012-2014 рр

k3

На п’ятому, шостому та сьомому варіантах вивчалися інші схеми препаратів для триразового внесення фунгіцидів. На цих варіантах урожайність дещо зменшилась, порівняно з четвертим варіантом.

Високою була врожайність і на п’ятому варіанті за внесення фунгіцидів за такою схемою: Рекс Дуо (0,6) + Амістар Екстра (0,75) + Топсін М (1,0). На цьому варіанті теж використані високоефективні фунгіциди: для першого внесення універсальний фунгіцид Рекс Дуо, для другого — препарат з групи стробілуринів Амістар Екстра і для третього — Топсін М. Урожайність за такої схеми внесення становила 70,7 т/га, що лише на 1,4 т/га менше за четвертий варіант.

12_307_31-2 На шостому варіанті ефективність найдешевшого триразового внесення фунгіцидів Дерозал (0,5) + Фалькон (0,8) + Рекс Дуо (0,6) була найменшою, серед варіантів із триразовим внесенням через недостатню дію Дерозалу. Тут урожайність знизилась до 64,9 т/га, що менше порівняно з четвертим варіантом на 7,2 т/га (табл. 3).

Високою була врожайність коренеплодів і на сьомому варіанті за внесення фунгіцидів за схемою Імпакт К (0,8) + Амістар Екстра (0,75) + Альто Супер (0,5), проте вона була нижчою, ніж на четвертому варіанті на 5,1 т/га і порівняно до п’ятого варіанту на 2,7 т/га.

Отже, приріст урожайності цукрових буряків від одноразового внесення фунгіциду Фалькон (0,8 л/га) становить 6,4 т/га, від дворазового внесення фунгіцидів Фалькон (0,8 л/га) + Абакус (1,5 л/га) — 14,1 т/га, від триразового внесення фунгіцидів Фалькон (0,8) + Абакус (1,5) + Рекс Дуо (0,6) — 23,4 т/га. Урожайність зросла від першого внесення фунгіциду на 6,4 т/га, від другого — на 7,7 т/га, від третього — на 9,3 т/га. Найвищу врожайність (72,1 т/га) одержано за триразового внесення фунгіцидів за такою схемою: Фалькон (0,8) у червні + Абакус (1,5) у липні + Рекс Дуо (0,6) у серпні.

Схема використання фунгіцидів впливала також на вміст цукру у коренеплодах. На кон­тролі без фунгіцидів він був найнижчим і становив лише 15,5% (табл. 4). Одноразове внесення фунгіциду Фалькон (0,8) на другому варіанті забезпечило зростання цукристості до 16,1%, що на 0,6% більше ніж на контролі. За дворазового внесення фунгіцидів Фалькон (0,8) + Абакус (1,5) на третьому варіанті вміст цукру значно підвищився і становив 16,7%, що більше за контроль на 1,2% і порівняно з одноразовим внесенням — на 0,6 %. Ефективним було як перше, так і друге внесення фунгіцидів, які підвищували вміст цукру на однакову величину — 0,6%.

Таблиця 4. Вміст цукру у коренеплодах цукрових буряків гібриду Карлтон, залежно від фунгіцидів, %

k4

Найвищим вміст цукру був на четвертому варіанті за триразового внесення фунгіцидів за схемою Фалькон (0,8) + Абакус (1,5) + Рекс Дуо (0,6), де він становив 17,6%, або більше за контроль на 2,1%. Порівняно до третього варіанту цукристість зросла на 0,9%, тобто ефективність третього внесення була вищою за перше і друге внесення.

Фунгіцидний контроль гарантує не тільки збільшення урожайності, а й рівня цукристості

Отже, постійний тривалий контроль хвороб впродовж вегетації забезпечує не лише підвищення урожайності (табл. 2, 3), а також підвищення цукристості (табл. 4). Це можна пояснити збільшенням площі листків, які ефективніше використовували сонячну енергію для формування продуктів фотосинтезу, тобто підвищенням чистої продуктивності фотосинтезу. Причому продуктів фотосинтезу вистачало як на ростові процеси, так і на нагромадження у коренеплодах більшої кількості цукрів.

12_307_30-2 Високою була цукристість також на сьомому варіанті (17,4%) із внесенням фунгіцидів Імпакт К (0,8) + Амістар Екстра (0,75) + Альто Супер (0,5), та на п’ятому варіанті (17,3%) з використанням препаратів Рекс Дуо (0,6) + Амістар Екстра (0,75) + Топсін М (1,0). На варіантах із триразовим внесенням фунгіцидів вміст цукру в коренеплодах був найнижчим (17,2%) на шостому варіанті з внесенням препаратів Дерозал (0,5) + Фалькон (0,8) + Рекс дуо (0,6). Це можна пояснити вузьким спектром дії Дерозалу і недостатньою його ефективністю щодо захисту від церкоспорозу.

Вихід цукру з 1 га на кон­тролі без фунгіцидів становив лише 7,55 т/га. За одноразового застосування фунгіциду вихід цукру збільшився до 8,87 т/га, (табл. 4), або на 1,32 т/га. Дворазове внесення фунгіцидів сприяло підвищенню виходу цукру з гектару до рівня 10,49 т/га, або на 2,94 т/га. Найвищий збір цукру був на варіантах із триразовим внесенням фунгіцидів, де він, залежно від схеми застосування препаратів, становив 11,16-12,69 т/га.

Таким чином, найвищу врожайність (72,1 т/га), найбільший вміст цукру (17,6%) у коренеплодах та вихід цукру з 1 га (12,69 т/га) одержано за триразового внесення фунгіцидів за схемою Фалькон (0,8) + Абакус (1,5) + Рекс Дуо (0,6).

Опубліковано в журналі "Агробізнес сьогодні" №12(307) червень 2015


Відгуки читачів

Додати cвiй вiдгук

  • Security code
  • Надіслати