Порядок ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку - Агропортал

Реєстрація
рус укр
Найбільша база пестицидів в Україні
Ви тут:
  • Головна
  • ::
  • Новини
  • ::
  • Новини України
  • ::
  • Порядок ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку
Курсы НБУ на сегодня

Порядок ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку

Порядок  ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.03.2013  № 216


Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
10 квітня 2013 р. 
за № 580/23112

Про затвердження Порядку ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни

Відповідно до частини другої статті 20 Закону України "Про насіння і садивний матеріал",Закону України "Про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння зернових культур, Схеми сортової сертифікації насіння кукурудзи та сорго Організації економічного співробітництва та розвитку" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни, що додається.

2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

Перший заступник Міністра

І.Ю. Бісюк


 


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
аграрної політики 
та продовольства України 
25.03.2013  № 216


Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
10 квітня 2013 р. 
за № 580/23112

ПОРЯДОК 
ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни

1. Цей Порядок визначає процедуру ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку (далі - Реєстр сортів ОЕСР), тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни.

2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про насіння і садивний матеріал" та "Про охорону прав на сорти рослин".

3. Насіння сортів рослин ввозиться на митну територію України без права на реалізацію для розмноження з наступною сертифікацією та вивезенням за межі країни.

4. Суб’єкт господарювання, який взяв на себе зобов'язання щодо ввезення, розмноження, сертифікації та вивезення насіння, до початку ввезення насіння надсилає до Державної інспекції сільського господарства України повідомлення за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

5. До повідомлення додаються:

письмова угода спеціально уповноваженого органу країни реєстрації сорту рослин на розмноження насіння за її межами;

письмова згода власника сорту рослин на розмноження насіння за межами країни реєстрації;

офіційний опис сорту рослин, що має бути розмноженим, і у випадку гібридного сорту - опис батьківських компонентів, наданий відповідним уповноваженим органом країни реєстрації сорту;

копії сертифікатів країни експортера, що засвідчують сортові та посівні якості насіння.

6. Документи подаються в одному примірнику. Якщо оригінал документа викладено іноземною мовою, надається завірений в установленому порядку переклад українською мовою.

7. Достовірність даних, наведених у повідомленні та доданих до нього документах, забезпечує заявник.

8. Партія насіння, що ввозиться, супроводжується офіційно засвідченим спеціально уповноваженим органом країни реєстрації зразком сорту та офіційно засвідченим зразком батьківських компонентів у випадку гібридних сортів.

9. Державна інспекція сільського господарства України в десятиденний строк з дня отримання повідомлення та доданих до нього документів розглядає їх і надає на безоплатній основі суб’єкту господарювання лист-підтвердження (додаток 2), що насіння сортів рослин, які занесені до Реєстру сортів ОЕСР, ввозиться в Україну для розмноження з наступною сертифікацією та вивезенням за її межі.

Заступник директора 
Департаменту землеробства


Ю.Л. Жарун


 


 

Додаток 1 
до Порядку ввезення в Україну 
насіння сорту, який занесений 
до Реєстру сортів рослин Організації 
економічного співробітництва 
та розвитку, тих сільськогосподарських 
рослин, до схем сортової сертифікації 
яких приєдналася Україна за умови, 
що воно призначене для розмноження 
і наступного вивезення за межі країни

Зразок
Повідомлення
Про ввезення в Україну насіння __________________________________________________ (назва сортів)

_____________________________________________________________________________________________________, 
                                                      (назви ботанічних таксонів українською мовою)

занесених до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, які ввозяться в Україну 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
                (найменування, місцезнаходження (прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання) 
                                                                           суб’єкта господарювання)

з ____________________________________________________________________________________________________
                                                                                  (країна походження)

вагою __________________ кг у кількості ___________ шт. і призначені для розмноження 
з наступною сертифікацією та вивезенням за межі країни _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
                                                                   (місце використання насіння, що ввозиться)

Уповноважена особа    ________________ (підпис)     ___________________________ (ініціали, прізвище)
                                          М.П.
__________________ (дата)


 

Додаток 2 
до Порядку ввезення в Україну 
насіння сорту, який занесений 
до Реєстру сортів рослин Організації 
економічного співробітництва 
та розвитку, тих сільськогосподарських 
рослин, до схем сортової сертифікації 
яких приєдналася Україна за умови, 
що воно призначене для розмноження 
і наступного вивезення за межі країни

Зразок

Державна інспекція сільського господарства України

Державна інспекція сільського господарства України підтверджує, що насіння сорту, занесеного до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, які ввозяться в Україну, 
_____________________________________________________________________________, 
                                                                                                                                   (назва сорту)

ботанічного таксону ___________________________________________________________, 
                                                                                        (назва ботанічного таксону українською)

який ввозиться в Україну _______________________________________________________ 
                                                    (найменування/прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта господарювання)

в кількості (вагою) ______, № партії ___________,призначене для розмноження з наступною сертифікацією та вивезенням за межі країни.

 

Уповноважена особа    ________________ (підпис)     ___________________________ (ініціали, прізвище)
                                          М.П.
__________________ (дата)

 


Новини України
Останні новини