Про затвердження Тимчасового порядку проведення сертифікації насіння та садивного матеріалу - Агропортал

Реєстрація
рус укр
Найбільша база пестицидів в Україні
Ви тут:
Курсы НБУ на сегодня

Про затвердження Тимчасового порядку проведення сертифікації насіння та садивного матеріалу

Про затвердження Тимчасового порядку проведення сертифікації насіння та садивного матеріалу

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 р. № 299

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК проведення сертифікації насіння та садивного матеріалу
 1. Цей Порядок установлює процедуру визначення та засвідчення відповідності сортових і посівних якостей насіння та садивного матеріалу на всіх етапах розмноження.
 Дія цього Порядку поширюється на насіння та садивний матеріал сортів рослин, внесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні, або Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку.
 Дія цього Порядку не поширюється на насіння та садивний матеріал декоративних рослин.
 2. Сертифікація насіння та садивного матеріалу проводиться територіальними органами Держсільгоспінспекції (далі - орган сертифікації) відповідно до цього Порядку.
 3. Для проведення сертифікації суб’єкт господарювання:
 1) подає органові сертифікації повідомлення про проведення сертифікації насіння та садивного матеріалу (далі - повідомлення) за формою згідно з додатком 1 та скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності) копії:
 плану-схеми розміщення насіннєвих посівів;
 ліцензійного договору про використання сорту рослин з описом сорту;
 сертифіката на насіння та садивний матеріал, виданого на насіння та садивний матеріал попередньої генерації під час послідовного розмноження;
 2) укладає з органом сертифікації договір про надання послуг з проведення сертифікації насіння та садивного матеріалу за формою, що затверджується Мінагрополітики.
 4. Повідомлення подається органові сертифікації у такі строки:
 за місяць до посіву насіння сільськогосподарських, лісових, квіткових та лікарських рослин, весняного (осіннього) садіння садивного матеріалу сільськогосподарських рослин, садіння щепленого садивного матеріалу плодових культур та живців ягідних культур зимового щеплення;
 не пізніше 10 травня поточного року - для садіння щепленого винограду;
 не пізніше 15 червня поточного року - для весняного та літнього садіння хмелю із закритою кореневою системою та літнього садіння саджанців винограду, які перебувають у стані росту;
 не пізніше 15 жовтня поточного року - для осіннього садіння хмелю з відкритою кореневою системою.
 5. Орган сертифікації реєструє повідомлення в журналі обліку, перевіряє подані копії документів і встановлює строки проведення робіт з інспектування насіннєвих посівів та маточних насаджень багаторічних рослин залежно від фази їх розвитку.
 Відповідно до встановлених строків проведення зазначених робіт орган сертифікації здійснює спостереження за дотриманням суб’єктом господарювання технологічних вимог під час вирощування насіння та садивного матеріалу.
 6. У разі недотримання суб’єктом господарювання технологічних вимог під час вирощування насіння та садивного матеріалу або встановлення невідповідності опису сорту і вимогам відповідного державного стандарту за результатами визначення їх сортових і посівних якостей насіння та садивного матеріалу проведення сертифікації зупиняється, про що орган сертифікації письмово повідомляє суб’єкту господарювання.
 7. Сортові якості насіння та садивного матеріалу визначаються шляхом інспектування насіннєвих посівів або маточних насаджень багаторічних рослин, здійснення ділянкового та лабораторного сортового контролю щодо відповідності сорту морфологічним ознакам, визначеним під час його реєстрації.
 8. Інспектування насіннєвих посівів або маточних насаджень багаторічних рослин проводиться державним інспектором сільського господарства за місцем розташування таких посівів або насаджень.
 До інспектування насіннєвих посівів або маточних насаджень багаторічних рослин можуть залучатися у разі потреби автор сорту або представники установи, що є власником сорту.
 9. Інспектування садивного матеріалу, призначеного для створення насаджень багаторічних рослин, проводиться щороку незалежно від обсягів його виробництва.
 10. За результатами інспектування насіннєвих посівів, полів плодових розсадників або маточних насаджень багаторічних рослин складається акт за формою, що затверджується Мінагрополітики.
 11. Інспектування насіннєвих посівів, ділянковий та лабораторний сортовий контроль тих культур, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, здійснюються відповідно до Схеми сортової сертифікації насіння зернових культур і Схеми сортової сертифікації насіння кукурудзи та сорго Організації економічного співробітництва та розвитку.
 12. Для здійснення ділянкового та лабораторного сортового контролю державний інспектор сільського господарства відбирає в установленому порядку пробу насіння, про що складається відповідний акт, та передає таку пробу уповноваженій Мінагрополітики установі або організації для дослідження.
 13. Після надходження проби насіння уповноважена Мінагрополітики установа або організація перевіряє цілісність упаковки, наявність етикетки, складає акт приймання-передачі та реєструє таку пробу у відповідному журналі.
 14. Ділянковий і лабораторний сортовий контроль здійснюється шляхом висівання проб відповідного ботанічного таксона і є обов’язковим для:
 добазового та базового насіння сортів рослин, батьківських форм гібридів;
 сертифікованого насіння сортів рослин та гібридів першого покоління в обсязі, передбаченому схемами, що зазначені у пункті 11 цього Порядку.
 15. За результатами ділянкового і лабораторного сортового контролю насіння та садивного матеріалу установа або організація, яка його здійснювала, складає звіт за формою, що затверджується Мінагрополітики, та протягом трьох робочих днів передає його органові сертифікації.
 16. Орган сертифікації у десятиденний строк з дня надходження звіту складає щодо кожної проби насіння протокол за формою, що затверджується Мінагрополітики. Протокол складається у двох примірниках, один з яких надсилається суб’єктові господарювання.
 17. За результатами визначення сортових якостей насіння та садивного матеріалу після отримання органом сертифікації від суб’єкта господарювання повідомлення про формування партій насіння та садивного матеріалу державний інспектор сільського господарства проводить в установленому порядку маркування партій насіння та садивного матеріалу і відбирає середні проби.
 Результати відбору середніх проб оформляються актом за формою згідно з ДСТУ 4138-2002. Один примірник акта видається суб’єктові господарювання, а другий, що містить проби, передається лабораторії органу сертифікації для визначення посівних якостей насіння та садивного матеріалу.
 18. За результатами аналізу середніх проб орган сертифікації складає протокол випробувань за формою, що затверджується Мінагрополітики, на підставі якого оформляється сертифікат на насіння та садивний матеріал (далі - сертифікат) за формою згідно з додатками 2-5.
 Копія сертифіката надсилається Держсільгоспінспекції для включення його до Реєстру сертифікатів на насіння та садивний матеріал.
 19. Бланк сертифіката має індивідуальний номер та серію.
 20. Сертифікату присвоюється індивідуальний реєстраційний номер, який складається з міжнародного коду України - UА, двозначного номера, що відповідає номеру області, двозначного номера, що відповідає номеру району в області, тризначного номера, що відповідає реєстраційному номеру сертифіката згідно з журналом реєстрації проб, двозначного номера, що відповідає року збирання врожаю або створення садивного матеріалу багаторічних рослин.

 

Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/299-2013-п


Новини України
Останні новини