Уряд схвалив низку нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення захисту прав споживачів - Агропортал

Реєстрація
рус укр
Найбільша база пестицидів в Україні
Ви тут:
Курсы НБУ на сегодня

Уряд схвалив низку нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення захисту прав споживачів

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розробило ряд нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Закону України «Про державний ринковий нагляд нехарчової продукції» та для забезпечення захисту прав споживачів щодо якості та безпеки продукції. Відповідні документи схвалені на засіданні Кабінету Міністрів 26 грудня 2011 року.

Зокрема, Міністерство ініціювало внесення змін до деяких законів України щодо утворення національного органу стандартизації і процедур розроблення і прийняття стандартів. Так, передбачається удосконалити організаційну структуру національної системи стандартизації, залучивши до неї національний орган стандартизації і визначивши, що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері стандартизації, є координатором у сфері стандартизації на міжвідомчому рівні.

Функції національного органу стандартизації передбачається надати державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості", який не є органом державної влади. Підприємству пропонується надати такі повноваження як організація, координація та здійснення діяльності з розроблення, прийняття, перегляду, зміни, скасування, розповсюдження національних стандартів; прийняття рішення про створення та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації; представлення України в міжнародних і регіональних організаціях зі стандартизації. Також передбачається розширити сферу дії Закону України "Про стандартизацію", залучивши до неї галузь будівництва і промисловості будівельних матеріалів.

Одночасно Міністерство розробило законопроект України "Про внесення змін до деяких Законів України", яким пропонується визначити механізм поводження з продукцією, яка відповідно до вимог Закону України "Про захист прав споживачів" знята з реалізації, та посилити відповідальність за введення в обіг фальсифікованої продукції. Законопроектом також пропонується внести зміни до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю)", виключивши норму, згідно якої органи із захисту прав споживачів здійснюють планові заходи з державного нагляду (контролю) за умови письмового повідомлення суб'єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніше ніж за десять днів до дня здійснення цього заходу.

Крім того, на засіданні утворено Координаційну раду з питань якості та безпеки життя людини, як тимчасовий консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів України, основним завданням якої є визначення критичних точок по найважливіших напрямках життєдіяльності населення (охорони здоров'я, захисту прав споживачів, освіти, рівня життя і добробуту, екології, продовольчої безпеки тощо) з метою прискорення наближення якості та безпеки життя громадян до кращих європейських стандартів.

Уряд також затвердив Порядок подачі повідомлення про продукцію, що не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду та форми повідомлення про неї. Реалізація проекту акта дозволить запровадити механізм інформування суб'єктами господарювання органів державного ринкового нагляду за небезпечної продукції для оперативного усунення будь-якої загрози суспільним інтересам, у тому числі такий, наслідки якої не виявляються негайно.

Одночасно затверджено Порядок функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, становить серйозний ризик, і правил подання повідомлень до цієї системи про таку продукцію. Передбачається доступ громадськості через мережу Інтернет до відомостей, що містяться в зазначеній системі, який забезпечується безкоштовно.

Порядком функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду та правил внесення відомостей та надання повідомлень до неї, який також затверджено на засіданні, буде забезпечено впровадження механізму автоматизованого електронного обміну інформацією між органами державного ринкового нагляду та їх територіальними органами, митними органами про продукцію, митне оформлення якої призупинено, про продукцію не відповідає встановленим вимогам або становить серйозний ризик для людей, з метою своєчасного вжиття заходів для попередження потрапляння небезпечної продукції на споживчий ринок України.

Порядком здійснення державного контролю нехарчової продукції митними органами передбачається, що під час митного контролю та оформлення документів, що супроводжують продукцію, здійснюватиметься перевірка відповідності вимогам, встановленим технічними регламентами для такої продукції, перевірятиметься наявність на продукції Національного знака відповідності подібне.

Порядком розробки та перегляду секторальних планів державного ринкового нагляду, моніторингу та звітності про їх виконання встановлюється, що державний ринковий нагляд і контроль продукції в Україну здійснюється у формі планових перевірок щодо тих видів нехарчової продукції, що представляють високу ступінь ризику та / або при наданні яких на ринку було виявлено значну кількість порушень вимог Законів України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та "Про загальну безпеку нехарчової продукції" та технічних регламентів. Разом види продукції, які складають низький ступінь ризику, можуть бути об'єктами тільки позапланових перевірок у разі отримання достовірної інформації про шкоду, завдану внаслідок споживання (використання) конкретної продукції, і в інших випадках, вичерпний перелік яких наведено у вищевказаних законах України.

Затверджено також ступеня ризику нехарчової продукції - високий і низький, а також встановлений перелік критеріїв, за якими визначається приналежність нехарчової продукції відповідно до ступеня ризику.

Одночасно Уряд затвердив Методику застосування обмежувальних (коригувальних) заходів, якими визначаються чіткі і зрозумілі критерії оцінки ризику продукції, що перевіряється, а також умови та обставини, за яких органи ринкового нагляду вибирають відповідні обмежувальні (коригуючі) заходи, необхідні для прийняття.

Крім того, затверджено Порядок реалізації та знищення зразків використаних при проведенні експертизи (випробування) нехарчової продукції, які були відібрані в рамках здійснення державного ринкового нагляду та Методики визначення остаточної вартості використаних при проведенні експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, які були відібрані в рамках здійснення державного ринкового нагляду. Таке рішення дозволить запобігти розповсюдженню на ринку окремих виробів (використаних зразків продукції), щодо яких за результатами їх експертизи (випробування) встановлено, що вони небезпечні і / або не відповідають вимогам технічних регламентів; визначити процедури обліку, зберігання, оцінки та розпорядження одним з видів майна, що переходить у власність держави.

Також затверджено Порядок здійснення органами державного ринкового нагляду моніторингу причин і кількості звернень споживачів (користувачів) щодо захисту їх права на безпечність нехарчової продукції, причин і кількості нещасних випадків і випадків заподіяння шкоди здоров'ю людей внаслідок споживання нехарчової продукції (користування нею). Прийняття цього рішення дозволяє систематизувати здійснення моніторингу причин і кількості нещасних випадків і випадків заподіяння шкоди здоров'ю людей внаслідок споживання ними нехарчової продукції; організувати взаємодію органів виконавчої влади з питань здійснення такого моніторингу.


Новини України
Останні новини