Гербіциди та агрохімікати - Агропортал

Реєстрація
рус укр
Найбільша база пестицидів в Україні
Ви тут:
Курсы НБУ на сегодня

Постанова про гербіцид та агрохімікат від 28 грудня 2011 р. N 1378

        Про затвердження порядків видачі погодження на ввезення на територію України засоби захисту рослин (для тех кто поставщики пестицидов или купить пестициды), сертифіката відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження вимогам щодо вмісту в них залишкової кількості гербіциди, пестицидів, агрохімікатів та важких металів і сертифіката про дотримання регламентів застосування гербіцидів, пестицидів і агрохімікатів (перелік пестицидів та агрохімікатів)

Відповідно до частини шістнадцятої статті 16-1 Закону України
"Про захист  рослин" (  180-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

   Затвердити такі, що додаються:

   Порядок видачі погодження на ввезення на територію України
засоби захисту рослин;

   Порядок видачі      сертифіката      відповідності
сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження
вимогам  щодо вмісту в них залишкової кількості 
агрохімікатів та важких металів і сертифіката про дотримання
регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів.


   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ

   Інд. 70


               ЗАТВЕРДЖЕНО
         постановою Кабінету Міністрів України
           від 28 грудня 2011 р. N 1378

               ПОРЯДОК
    видачі погодження (купить пестициды) на ввезення на територію України
           засоби захисту рослин


   1. Цей Порядок визначає умови видачі погодження на ввезення
на територію України засоби захисту рослин, а саме інсектицидів
(крім ветеринарних лікарських засобів), фунгіцидів, гербіциди,
засобів,  що  використовуються  для  запобігання  проростанню
паростків, родентицидів (крім ветеринарних лікарських засобів), а
також аналогічних їм засобів (крім окремих партій, які ввозяться з
дозволу Мінприроди виключно для проведення державних випробувань
та  наукових  досліджень),  що використовуються у сільському
господарстві (далі - погодження).

   2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання
всіх форм власності, діяльність яких пов'язана з торгівлею та
обігом таких товарів як засоби захисту рослин.

   3. Погодження видається Держветфітослужбою на кожну окрему
партію засобів захисту рослин, що ввозиться на територію України,
за формою згідно з додатком 1.

   Партією засобів захисту рослин вважається будь-яка кількість
товару  з  однаковим  найменуванням та властивостями (діючою
речовиною  та  препаративною  формою),  виробленого  протягом
визначеного  виробником періоду за однакових умов на одному
підприємстві, що транспортується одним транспортним  засобом,
супроводжується  одним  товаросупровідним  документом і одним
сертифікатом якості.

   4. Для одержання погодження суб'єкт господарювання (далі -
заявник) подає  Держветфітослужбі  заяву  за формою згідно з
додатком 2, до якої додаються:

   результати аналітичних досліджень засобів захисту рослин, які
ввозяться  в Україну, видані спеціалізованими територіальними
лабораторіями Держветфітослужби;

   засвідчені заявником копії:

   - документа, який підтверджує наявність умов для зберігання
та реалізації засобів захисту рослин (санітарний паспорт на
складське приміщення або договір оренди такого приміщення, якщо
суб'єкт господарювання не є його власником);

   - контракту з нерезидентом та специфікації до нього. У разі
коли контракт або специфікацію складено іноземною мовою, заявник
додає переклад на українську мову, засвідчений в установленому
порядку;

   - реєстраційного  посвідчення  про  державну  реєстрацію
препарату;

   - ліцензії, що підтверджує право заявника на провадження
господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами;

   - сертифіката якості засобів захисту рослин.

   Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, що
міститься у документах, поданих для отримання погодження.

   5. Ввезення засобів захисту рослин на територію України
здійснюється за згодою власника реєстраційного посвідчення про
державну реєстрацію препарату, яка підтверджується листом або
контрактом.

   6. Погодження оформляється у двох примірниках, один з яких
видається заявникові, другий - залишається в Держветфітослужбі.

   7. Рішення про видачу або відмову у видачі  погодження
приймається  протягом 10 днів з дня надходження на розгляд
відповідних заяви та документів, про що письмово повідомляється
заявникові.

   Підстави для  відмови  у  видачі  погодження  визначені
статтею 16-1 Закону України "Про захист рослин"( 180-14 ).

   Погодження підписується Головним державним  фітосанітарним
інспектором України або його заступником і скріплюється печаткою
Держветфітослужби.

Новини України
Останні новини